Next Era in Tales

posted on 02 Jun 2015 13:20 by bestzuya
วันหนึ่ง วันนั้นที่เศร้าหมองใจ
วันหนึ่ง วันใดที่กำลังใจเริ่มถดถอย
วันหนึ่ง วันไหนที่ต้องรอคอย
วันหนึ่ง วันนี้ได้กลับมา ปัดฝุ่นเสียที
 
เปิดศักราชใหม่กันเลยดีกว่าครับ